ดัมเบลโครเมียม
15 KG.

ราคา 1,490 บาท
ลดจาก 2,990 บาท
ดัมเบลโครเมียม
20 KG.

ราคา 1,590 บาท
ลดจาก 3,590 บาท
ดัมเบลโครเมียม
30 KG.

ราคา 2,490 บาท
ลดจาก 4,990 บาท