แจ้งโอนเงินค่าสินค้า

ขอบคุณท่านลูกค้าที่ให้การสนับสนุน MERRIRA หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินทางตามแบบฟอร์มนี้ได้เลย

หรือสามารถแจ้งการโอนเงินทางช่องทางอื่นๆ กับทางเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

ติดต่อเจ้าหน้าที่