เก้าอี้ยกน้ำหนัก
ENIGMA

ราคา 2,890 บาท
ลดจาก 5,790 บาท
มีเบาะเล่นหน้าแขน
มีที่เล่นขา Leg extention