เครื่องเดินวงรี
DYNAMIC PLUS

ราคา 7,990 บาท
ลดจาก 15,990 บาท
จานล้อ - 5 กิโลกรัม
รับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม
8 ฟังก์ชั่น มีวัดชีพจร
จักรยานนั่งปั่น
SEAGULL

ราคา 5,990 บาท
ลดจาก 11,590 บาท
จานล้อ - 4 กิโลกรัม
รับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม
8 ฟังก์ชั่น มีวัดชีพจร
จักรยานนั่งปั่น
B1200

ราคา 3,990 บาท
ลดจาก 7,990 บาท
จานล้อ - 3 กิโลกรัม
รับน้ำหนัก 120 กิโลกรัม
6 ฟังก์ชั่น มีวัดชีพจร